شرایط و خط مشی رازداری

مقررات

تمامی سفارشات شامل پشتیبانی می شود به جز سفارشات پیج های خصوصی (private)

پیج های خصوصی شامل پشتیبانی و دریافت جبرانی نخواهند بود

سیاست حفظ حریم خصوصی

تمامی اطلاعات شما نزد ما محفوظ بوده و استفاده تبلیغاتی نخواهد شد